věžový vodojem

Vodojem stojí na kopci sv. Jana v královéhradecké městské části Nový Hradec Králové, na rozmezí hranic katastrálního území Třebeš a Nový Hradec Králové v mírně odlehlé poloze na částečně zalesněném návrší severozápadně od intravilánu Nového Hradce Králové a jihovýchodně od intravilánu městské části Třebeš. Vodojem sestává z vlastního věžového vodojemu (je chráněn) a nechráněného oplocení pozemku.