věžový vodojem

Vodojem stojí na kopci sv. Jana v královéhradecké městské části Nový Hradec Králové, na rozmezí hranic katastrálního území Třebeš a Nový Hradec Králové. Stojí v mírně odlehlé poloze na částečně zalesněném návrší severozápadně od intravilánu Nového Hradce Králové a jihovýchodně od intravilánu městské části Třebeš. Stojí u spojnice mezi oběma uvedenými částmi města Hradec Králové, v jižní části oploceného parčíku, který se na severní straně směrem k Třebši mírně svažuje. Vodojem sestává z vlastního věžového vodojemu (je chráněn) a nechráněného oplocení pozemku.