víceúčelová hala Rondo

Projekt zimního stadionu Ingstav, respektive haly Náplavka, provedl v roce 1972 Ivan Ruller. Statickou část navrhl Radúz Russ. Pro halu se nakonec vžilo pojmenovaní Rondo díky výraznému kruhovému tvaru. Stavba se nachází v blízkosti řeky Svratky mezi ulicemi Křídlovická, Nové sady, Poříčí a Náplavka. Hladinu okolní zástavby určuje bytová výstavba, kterou hala nepřevyšuje. Objekt byl průběžně rozšiřován. Výstavba hlavní části "Ronda" probíhala v "akci Z" v letech 1972 (položení základního kamene) až 1982 (slavnostní otevření). V roce 1989 byla dokončena krasobruslařská hala. V letech 2008-2010 byla provedena přístavba a rekonstrukce zázemí pro návštěvníky, kterou navrhl opět Ivan Ruller. Během těchto úprav byly odstraněny tři původní reliéfy se sportovní tematikou od Ctibora Bayera. Sportovní víceúčelová hala pro 7000 diváků je díky nestabilnímu podloží tekutých písků (blízká řeka) založena na ocelových pilotách. Stavba je navržena jako skeletový systém. Hlavní část tvoří kruhově obestavěné hlediště (průměr 65 m) posazené na čtvercové základně, kde je umístěno zázemí. Konstrukce kruhu je ze sendvičových panelů s povrchovou úpravou z interiéru z režného cihelného zdiva a z exteriéru z bíle a černě glazovaných hurdisek. Konstrukce střechy je prutová ocelová.