Víceúčelová hala TJ Tesla

Nejpůsobivějším prvkem je střecha tvořená dvěma prohnutými deskami položenými na předepjatých lanech. Lana jsou kotvena ocelových sloupech na V a Z straně budovy, další sloupy jsou vprostřed dispozice a rozdělují jednotlivé funkční části. Čelní stěny budovy zdobí keramický obklad, boční stěny jsou prosklené. Stavba má společný vstup pro diváky i sportovce situovaný uprostřed severního průčelí. Dále už je budova rozdělena na jednotlivé funkční části, přičemž každá z části má své vlastní zázemí (např. šatny). Vlevo od vstupu se nachází volejbalová hala (18 m x 36 m, výška 12 m), jejíž podlaha je situována níže než ochoz bazénu – výškový rozdíl vyrovnává malá tribuna se čtyřmi řadami sedadel a kapacitou 180 osob. Vpravo od vstupu se nachází krytý plavecký bazén o délce 25 m se šesti drahami. Nejnižší hloubka bazénu je 1,20 m nevyšší hloubka je 3,40 m. V objektu se dále nachází malá posilovna, gymnastický sál a sauna. V exteriéru při západním průčelí je situováno brouzdaliště s občerstvením, ze kterého je možný průchod do krytého bazénu.