vila

Vilu nepravidelného půdorysu tvoří srostlice navzájem se prostupujících hmot s důsledně asymetrickými průčelími. Z jižní fasády vystupuje polygonální těleso schodiště, které komunikačně propojuje jednotlivá podlaží. Do centrální převýšené části severního průčelí byla umístěna jídelna se schodištěm vedoucím do patra, kde se nacházel umělcův ateliér prosvětlený segmentově ukončeným ateliérovým oknem. K jídelně přiléhala z východu obytná místnost s terasou rozšířená o prostor polygonálního rizalitu propojená s ložnicí a sociálním zázemím, ze západu pak kuchyň se spíží a další pokoj. Do jídelny se vcházelo přes halu, ze které byly přístupny další místnosti zvýšeného přízemí. V patře se kromě ateliéru nacházely další soukromé pokoje obyvatel vily a dle dobových zvyklostí pravděpodobně i pokoj hostinský. V polozapuštěném suterénu bylo situováno technické zázemí domu a zřejmě zde byla umístěna i obytná místnost pro správce domu či pro zahradníka. Fasády s výraznou kamennou podezdívkou jsou hladké, dekorované proškrabávaným barevným motivem vinné révy na rizalitu a motivem dubových ratolestí na štítu východního průčelí. Bohatší štuková dekorace se nachází na severním průčelí, kde se opakuje motiv dubových ratolestí s vročením 1899 a erbem s trojicí štítů poukazující na majitelovu malířskou profesi. Na nárožích jsou umístěny dívčí maskarony, které opět halí dubové ratolesti. Dalším výrazným prvkem fasád jsou dřevěné modrou barvou natřené konzoly podpírající přesahy střech.