vila

Vila je situována uprostřed obdélné parcely v centrální části obce Rovečné. Prostředí vily tvoří vzrostlá zahrada založená v době výstavby vily. Předmětem ochrany je pouze objekt vily bez pozemku. Vilu si nechal postavit MUDr. Jiří Plha v roce 1941 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka. Objekt měl funkci rodinného sídla s ordinací, kde doktor Plha provozoval svoji lékařskou praxi až do konce války. V roce 1948 vilu prodal Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické a pro jeho potřeby je využívána dodnes. Jedná se o přízemní částečně podsklepenou stavbu s obytným podkrovím v mansardové střeše s polovalbou. Obdélný půdorys obytné dispozice je rozšířen o severní křídlo sloužící k výkonu lékařské praxe původního majitele. Dvě rozdílné funkce objektu se projevují i ve hmotě objektu, obytná část je dominantní, boční křídlo s ordinací je potlačeno nižší výškou hřebene. Obě části měly dříve samostatné vchody. Dispoziční uspořádání obytné části zůstalo téměř nezměněno a je využíváno pro bydlení faráře. Ústředním prostorem je hala s dřevěným, originálně architektonicky ztvárněným schodištěm (zalomené jednoramenné schodiště s dřevěnou schodnicí v prostorové křivce). Z haly jsou přístupné další prostory: salón s obývacím pokojem, kuchyň se zázemím a sociální zařízení. V podkroví nalezneme tři ložnice s koupelnou a WC. Vnitřní uspořádání křídla s ordinací bylo stavebně pozměněno, vznikl zde větší shromažďovací prostor pro potřeby církve. V objektu se dochovaly téměř veškeré výplně dveří a oken včetně původního zasklení (pískované sklo tzv. „ledované sklo“ u dveří do ložnic). Dřevěná okna a dveře mají původní bakelitové kličky a kliky. Původní zůstaly také dřevěné podlahy. Vnější vzhled objektu se příliš nezměnil od architektonického návrhu B. Kozáka. Výrazný kamenný sokl skrývá prostory suterénu, vnější plášť přízemí je hladký a prolomený velkými okenními otvory. Objekt ukončuje mansardová polovalbová střecha krytá bobrovkami. Směrem k jihu je na střeše pásový vikýř ukončený trojúhelníkovým dřevěným bedněným štítem se symbolem kalichu. Ostatní vikýře mají formu úzkých větracích okének. Původní břízolitová omítka pískové barvy se dochovala v celé ploše fasády. Ve štítech a vikýři je přidána cihlová barva na plastickém vzoru evokující hrázděné zdivo. Počátkem 21. století byl objekt rozšířen přízemní dřevěnou verandou na západní fasádě, která svým výrazem nenarušila dosavadní hodnoty stavby.