vila

Konstrukcí stavby je monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Pravoúhlou hmotu kombinují zaoblená nároží. Nejvýstavnější je východní průčelí o třech osách s průběžnou terasou zaoblenou v severovýchodním nároží. V jižním nároží předstupuje přízemní výrazně zaoblená část stavby s rozměrným obdélným okenním otvorem. Okenní výplně jsou původní kovové. Spolu s exteriérem je dochován interiér s původním vnitřním zařízením haly (podle návrhu architekta Karla Stráníka), veškerými dveřmi s původním kováním a schodištěm s dřevěným obkladem stupňů schodů a trubkovým zábradlím.