vila

Dům leží ve východní části města na jižní straně Husovy ulice (původně Döllingergasse). Je součástí skupiny čtyř řadových secesních vil postavených pro Josefa Scheiblera, mecenáše vedle stojícího starokatolického kostela. Jedná se o ukončující řadovou vilu s členitým půdorysem, polozapuštěným suterénem, dvěma NP a sedlovou střechou krytou červenou taškou bobrovkou. Vstup v severním uličním průčelí s původními dvoukřídlými dveřmi s půlkulatým nadsvětlíkem je krytý otevřeným přístavkem s valbovou stříškou a s kamenným sloupkem v nároží. Ze severovýchodního nároží vystupuje okrouhlý rizalit s nízkou zvoncovou střechou zdobený bosáží a štukovými květy. Vysoký zvlněný štít má nad okny 2. NP dataci 1903 a zdobí jej jednoduchý florální dekor s motivem kříže, obdobný jako u starokatolického kostela. Ze západní fasády vystupuje rizalit s obdélným arkýřem podepřeným zděnými konzolami. Rizalit je zastřešen valbovou střechou, do níž je zakomponován zvlněný štít s obdobnou výzdobou, jako u hlavního štítu. Nad oknem v 1. NP, mezi konzolami arkýře, je bohatý štukový florální dekor. Zadní fasáda je bez zdobných prvků. Okna jsou většinou původní, dřevěná, špaletová - jednokřídlá, dvoukřídlá, trojkřídlá, šestikřídlá. Některá okna mají půlkulatě nebo segmentově ukončené nadpraží. Část horních výklopných křídel je členěna olověnými pásky do čtverců. V patře a ve štítu jsou zachovány dřevěné okenice. Omítky byly původně probarvené ve štuku (světlé pískové), později byly opatřeny okrovým vápenným nátěrem. V interiérech se zachovala základní dispozice a řada původních prvků a detailů (kamenné schody, kovové zábradlí, dveře s obložkami a původním kováním, vliskové a teracové podlahy apod.). U domu se zachovalo torzo původního oplocení předzahrádky. V zahradě za domem stojí přízemní doplňkový objekt zastřešený sedlovou střechou s dochovaným „secesním komínem“.