vila

V řadě stojící dům třítraktové disposice, krytý převážně valbovou střechou. Celý exteriér je promodelován ostře řezanými zálomy mělkých prohlubní a proti nim vystupujících bloků. Zahradní průčelí má v přízemí a 1. p. daleko vystupující sedmiboký risalit, nesoucí před podkrovím terasu s plným parapetem. Terasu před zahradním průčelím lemuje masivní zídka s okosenými horními hranami, pokračující jako zábradlí i podél několikastupňových schodišť do zahradního parteru s paprskovitě vedenými pěšinami. Plot tvoří sled polygonálních pilířků s tupoúhle zahrocenými vrcholy a negativními diamanty prohloubenými čely; mezi nimi mříže, jejichž svislé pruty se zalamují do klikatého profilu. Z obdobných prvků sestává i masivní branka. Z původního vybavení upoutají domovní vrata s hvězdicovitým skladem pozitivních i negativních jehlanců a uvnitř kovové schodištní zábradlí a bytové dveře.