vila

Objekt se nachází ve východní části původního katastru města, ve smíšené zástavbě s převahou rodinných domů. Území rozdělené pravoúhlým uličním rastrem bylo zastavováno od 90. let 19. století. Předtím se zde rozkládaly pastviny. Dům je díky svému usazení v rozlehlé zahradě na nároží ulic V Luzích a Zlatá vůči svému okolí značně dominantní. K tomu přispívá promyšlené utváření jeho hmoty a situování v severovýchodním rohu zahrady, do které se svým hlavním průčelím rozevírá. 1. vila 2. zahrada s oplocením