vila

Rodinná dvoupodlažní vila (1) z roku 1911 je situovaná v nárožní pozici, umístěná na jihozápadním svahu Havlíčkovy ulice v blízkosti městského jádra. Je podsklepená, půdorysné jádro tvoří dvě vertikály hlavního a vedlejšího schodiště, umístěné proti sobě a rozdělené vstupní halou, umístěnou uprostřed kompozice. Hlavní vstup do haly je z nástupního schodiště z předsazeného závětří s půlkruhovou sklo-ocelovou markýzovou stříškou, zdobenou secesním geometrickým motivem, osazenou na zděném soklu. Hlavní vstup z ulice je lemován dvěma odstupňovanými pilířky, ukončenými elektrifikovanými lucernami. Celá nástupní část je řešena jako jednotný kompoziční celek s mírnou, postupně vzestupnou gradací směrem k objektu. Půdorys zvýšeného přízemí je funkčně řešen především jako část reprezentativní (obývací pokoj) s provozním zázemím (kuchyně, prádelna), patro jako část odpočinková (s ložnicemi, pokojem pro hosty a salónem). Komunikační prostory, hala a schodiště, jsou opatřeny dřevěným dekorovaným obkladem, v prostoru haly umocněny zdobeným zábradlím s reprezentativním dobovým osvětlovacím zařízením. Přirozené osvětlení proniká do haly třemi vertikálními osami okenních otvorů, které jsou kryty secesní vitrají. V prostoru obývacího pokoje v přízemí a salonu v patře vybíhá z půdorysu nároží přes obě podlaží kruhový arkýř se čtyřmi vertikálními dvoukřídlými okny. Arkýř je v prostoru půdy zakončen centrální oktogonální stříškou s okenními otvory. Hmota arkýře v pohledu z exteriéru v přízemí stupňovitě narůstá a je podporována vystupující zdí, opřenou do základového soklu. Nad předsíní se zádveřím je v patře umístěn balkon se zdobeným kamenným zábradlím. Střecha objektu je valbová, rozčleněná zdobenými štíty s polovalbami, elipsovitými půdními okénky zdůrazňujícími vertikálnost jednotlivých traktů. Fasáda rodinné vily je umocněna měkce vystupujícími reliéfy, umístěnými mezi okny stávajících podlaží a vytvářejícími opticky pohledové pásy. Na podestě hlavního schodiště je v nároží schodišťových ramen umístěno dominantní mosazné svítidlo(2) se skleněnými osvětlovacími tělesy. Celková výška svítidla je 240 cm. Spodní část svítidla s oválnou květinovou mísou o průměru oválu 70 cm x 40 cm, na povrchu s dekorem vavřínové ratolesti a korálovým šňůrovým motivem po obvodu. Z květníku vyrůstá vertikální stojan složený z profilů, které jsou snýtovány, po stranách ve spodní části zdobné zavíjené segmenty. Uprostřed tyčového stojanu se nachází ozdobná oválná mísa. Svítidlo je ve vrcholu ukončeno oblým skleněným svítidlem, po obvodu zdobeno dvojitou kruhovou obručí o průměru 68 cm s mřížovým dekorem a uchycenými kulovými svítidly. Po obvodu zdobeného kruhu vystupuje osm oblých segmentových závěsných ramen s polygonálními svítidly. Materiálem je leštěná mosaz v kombinaci s matným lisovaným sklem. Dvě nástropní svítidla(3) v halách v přízemí a v patře jsou vyrobena z mosazného plechu a skleněných ověsků tvořených kuličkou a dlouhou trojhrannou tyčkou. Svítidlo tvoří poměrně nízký hranol, oddělený od stropu obrubou, na jehož stranách je po vystupujícím zrcadle s oválným reliéfem jakési ,,korunky” mezi dvěma volutami. Spodní hrany tohoto hranolu jsou osazeny skleněnými ověsky - 16 na každé straně. U svítidla v přízemí je mezi tyto ověsky osazen rámeček, na němž jsou zavěšeny další ověsky, tentokrát asi 10 na každé straně. K objektu náleží stylově vyhotovené oplocení(4) s kamenným soklem (z nahrubo přitesaných kvádrů v haklíkové vazbě s opracovaným, převislým horním lemem) a secesně zdobenými kovovými příčlemi.