vila

Jedná se o třípodlažní jednotně koncipovaný pozdně secesní areál vily. Objekt je podsklepený obdélného půdorysu. Zastřešuje ho mansardová střecha krytá taškami bobrovkami. Uliční průčelí je řešeno symetricky ve vztahu ke střední převýšené části se schodišťovou halou, kterou prosvětlují vysoká úzká okna oddělená polosloupy. Na zahradním průčelí se nachází výrazný cylindrický rizalit s kuželovitým zastřešením. Průčelí opatřená tvrdou stříkanou omítkou jsou dále členěna výraznou korunní římsou, balkóny a geometrickou a figurální výzdobou v podobě putti. Obytný a kancelářský provoz domu byl zdařile oddělen pomocí dvou samostatně umístěných vstupů na bočních fasádách. Zádveří s arkádovými oblouky jsou přístupná jednoramennými schodišti, která dekorují vázy s modernisticky pojatými figurálními motivy. Klient advokátní kanceláře vstupoval do domu po pravém schodišti do čekárny, odkud pokračoval buď do kanceláře koncipienta nebo přes ústřední místnost přímo do advokátní kanceláře. Naopak levým vstupem se přes zádveří vstupovalo do haly, odkud se schodištěm pokračovalo do soukromého obytného patra. Z haly byl dále přístup do pracovny a sklepa, ve kterém se nacházelo technické a skladovací zázemí domu v podobě archivu, prádelny s žehlírnou, skladu paliva, kotle ústředního vytápění, sklepu pro potraviny a také sklepu vinného. Ústřední místností patra byla dvorana s galerií přesahující přes dvě podlaží, která v sobě soustřeďovala jak reprezentativní, tak i komunikační funkci v podobě dubového zalomeného schodiště. Stěny dvorany z části překrývalo dubové obložení, strop a pás nad okny vyplňovaly kazety se zoomorfními motivy a šachovnicovým vzorem. Kazety byly tvořené z drcených umělých barevných kamínků. Stěny byly barevně pojednány v sytě modrém a okrovém odstínu. Dvoranu obklopovala kuchyň, přípravna jídel, dále jídelna rozšířená o prostor rizalitu, zimní zahrada a pravděpodobně budoir paní domu. Vstupy do dvorany ze schodiště, do jídelny a budoiru byly opatřeny tehdy módními a praktickými zasunovacími dveřmi. Prostor tak mohl být dle potřeby poměrně jednoduše upravován, a to buď na velkou nečleněnou prostoru pro četnější společnost nebo naopak mohl být rozčleněn na jednotlivé místnosti. Místnosti druhého patra přístupné z galerie náležely k soukromé části domu. Nacházela se zde ložnice rodičů, koupelna s bíločerným keramickým obkladem, dětský pokoj a ložnice, fotokomora a hostinský pokoj. Část podkroví byla zobytněna a sloužila s největší pravděpodobností k ubytování služebného personálu. Komunikačně byl přístup do podkroví řešen postranním schodištěm. Východním směrem na vilu navazuje zahrada, ve které se zachovaly pozůstatky původního konceptu osázení zelení, kamenný bazén a drobná stavba garáže.