vila

Členitá hmota jednopatrové podsklepené budovy vychází z půdorysu, uspořádaného kolem centrální haly. Ze základního kubického objemu, zastřešeného vysokou valbovou střechou vystupuje do průčelí nárožní rizalit, se širokým zaobleným patrovým arkýřem, zakončeným balkonem pod polovalbovou střechou. Na boční fasádě v pozadí vystupuje krátké křídlo, které se do průčelí obrací patrovou prosklenou verandou, kryjící přízemní otevřené vstupní zádveří. Tento útvar je završen štítem v sedlové střeše, evokujícím tradiční lomenici lidových staveb, se širokým podlomením. Do kompozice zadní strany budovy se promítá hmota hlavního schodiště s stupňovitým oknem a věžovitá hmota obslužného schodiště, zakončená hrázděným patrem pod polovalbovou střechou. Architekturu dotváří i použitá materiálová skladba, kombinující romantické provedení soklu z robustního režného kamenného zdiva s hladkými omítkami ve dvou odstínech okru a s dřevěnými prvky verandy či lomenice nebo podhledem střechy, zpracovanými v dekorativní skladbě. Barevné členění je hodnotným, čistě výtvarným doplňkem fasády, bez vazby na tektoniku. Materiálovou skladbu doplňuje pálená krytina z bobrovek.