vila

Zděný objekt s dřevěnou přístavbou zimní zahrady se nachází nad Rýchorským náměstím jihozápadním směrem. Plány na stavbu pocházejí z r. 1913 od stavitele Ernsta Güntera ze Žacléře jako „horský hostinec s kinem“ pro p. Alfreda Prokopa, v r. 1918 byla odebrána městskému kinu licence k pořádání promítání. V r. 1920 kupuje objekt primář chirurg vynikajících kvalit MUDr. Hans Havlíček, místní lékař. Kolem r. 1930 jej přestavuje na lékařskou ordinaci a ubytovnu pacientů, architektonické plány z tohoto období na tuto přestavbu se bohužel nedochovaly. Dispozice domu však byla v době přestavby celkově zachována, byly pouze upraveny částečně ubytovací místnosti pro pacienty. Zahrada, která volně navazuje na objekt jihozápadním směrem, se nachází na protáhlé parcele 65/1 a byla založena částečně i na půdorysu základového zdiva bývalé přístavby kina. Objekt na dobové fotografii (asi z r. 1915) nesl na průčelním štítu, v pásové šambráně, nápis ve versálkách: /GASTHAUS ZUM BERGSCHLÖSSCHEN KINO-RÜBESAHL. /, mezi okny 1. NP byl umístěn štít s datací výstavby: ERBAUT:/ 1913/. Rodinná vila v Žacléři si zachovala do dnešní doby z doby výstavby původní dispozici včetně interiéru i zdobných prvků štukové výzdoby fasády, přestavba kolem r. 1930, kdy byla ve vlastnictví MUDr. Havlíčka, byla provedena velmi citlivě, a to především při řešení ubytovacích i reprezentačních prostor. Vstup do objektu je z místní komunikace od SV strany po betonovém chodníku s předzahrádkou. Vstupní dveře dřevěné, jednokřídlé, úzké, v nadpraží se světlíkem, po levé a pravé straně vstupu dvojice identických oken s vodorovnou příčlí, okna jsou dělena do tří křídel, prostřední křídlo dvojité s vrchním převýšením, pod okny kamenné parapety. Okolo oken a dveří jsou uplatněny výrazné štukové šambrány, u převýšeného okenního křídla je štuková výzdoba doplněna drobným emblémem. Okenní a dveřní šambrány jsou v omítce horizontálně propojeny, což dodává objektu průčelí velmi zajímavou a neotřelou zdobnost. Okna v patře jsou identická jako v přízemí, po obvodu se štukovými šambránami a parapety. Přízemí je od 1. NP odděleno v omítce průběžnou štukovou římsou. Východní trakt objektu se čtyřmi obdélnými okenními osami v dřevěných rámech s křídly, v patře osově souměrná menší okénka. V přízemí se nacházejí dvě okna sklepních prostor i provozního zázemí. K vile v jihozápadním směru se nachází na vysoké podezdívce přístavby bývalého objektu kina zimní zahrada, ve které je vstup ze zahrady do podsklepené části domu. Nástavba zimní zahrady (verandy) je dřevěná, prosklený prostor je krytý sedlovou střechou, krytinou plechové pozink. pásy s nátěrem jsou sesazené do falců. U jihozápadního štítu domu se nachází krytá otevřená veranda s pultovou střechou, která vytváří balkónovou terasu se vstupními dveřmi z 1. NP. Západní trakt ve směru ke svážnému terénu architektonicky nevýrazný. Krov sedlové střechy s bedněním a pokládkou plechových pásů. Interiér rodinné vily je dochován v původním stavu z doby přestavby objektu, t.j. z konce 20. let minulého století. Ve vstupní chodbě je původní dlažba sesazena ze šestiúhelníků, tzv. kresba včelího plástu, dveře chodby jsou kazetové, dvoukřídlé se skleněnými výplněmi a členěním. Okolo dveří výrazná profilovaná ostění. Přímá průchozí chodba rodinné vily v přízemí probíhá na krytou verandu. Po levé straně vstupní chodby se nachází velký obývací pokoj, jídelna, hala s dřevěným kazetovým stropem s výplní látkových tapet a malovanými ornamenty, po pravé straně vstupní chodby je ložnice a sociální zázemí s kuchyní. Stropy jsou ploché, hladké. Podlahy místností převážně dřevěné. Ze vstupní haly v přízemí vede točité kamenné schodiště s dřevěným zábradlím balustrády do 1. NP, kde jsou především ubytovací místnosti pro hosty, z přestavby objektu kolem r. 1930.