vila

Suterén patrového objektu se zobytněným podkrovím se díky svažitosti terénu na jižním a západním průčelí dostává do pozice přízemí. Půdorys domu je členitý vycházející z tvaru nerovnoramenného kříže. Sedlové střechy s polovalbou jsou k sobě kolmo postavené a kryjí je pálené glazované tašky bobrovky. Jihovýchodní nároží člení cylindrický rizalit, který vystupuje nad úroveň střechy a je jehlancovitě zastřešen s výrazným přesahem a opatřen zdobnými měděnými prvky. Průčelí v úrovni nadzemní části suterénu/přízemí zdobí bosování. Přízemí/patro je opatřeno hladkou omítkou se štukovým dekorem v podobě hladkých šambrán oken s čabrakou a dívčím maskaronem v parapetní části a zdobným štukovým klenákem v jejich horní části, který tvoří zároveň konzolu, na kterou dosedá korunní římsa. Mezi okny východního průčelí nalezneme medailon s chlapeckým profilem. Na jižním průčelí se v jeho západní části nacházela otevřená lodžie se sloupy, která byla v druhé polovině 20. století uzavřena dřevěným pobitím a opatřena pěticí oken obdobného členění s okny původními. Patro arkýře jižní fasády a štíty jsou opatřeny dekorativním hrázděním a výraznými přesahy vazných trámů. Okna jsou špaletová povětšinou čtyřkřídlová, z interiéru opatřená fládrováním a původním kováním se zdobnými půl olivami. Hlavní vstup umístěný na severním průčelí je přístupný po předloženém kamenném schodišti a opatřen krytým přístřeškem otevřeným arkádami sklenutými na sloupy mezi nimiž se v severní části nachází balustráda. Vstup je osazen původními kazetovými dveřmi, které jsou z části prosklené a opatřené zdobnou mříží.