vila

KP tvoří: vila, zahrada Nemovitost v prostředí KP: oplocení Vila byla vybudovaná v letech 1926 - 29 podle návrhu architekta (Karl?) Kotratscheka stavitelem B.Hávou. Jedná se o samostatně stojící jednopatrový vilový objekt se zvýšeným suterénem, střešní terasou, zahradou a oplocením. Objekt je situován ve výrazném svahu, jemuž je přizpůsobena i hmotová skladba domu (z horní části přízemí se jeví jako přízemní). Jižní starna do ulice má v úrovni chodníku vjezd do garáže a vstupní dveře na kryté schodiště do vlastního objektu s původními dveřními křídly, vpravo pokračuje původní oplocení. Schodiště má zaoblený tvar zastřešení konstrukcí s luxfery. Vlastní hmota vily má na JZ nároží půlkruhově vybíhající rizalit, na SV nároží předstupující rizalit schodiště.Spodní patro fasády (zvýšený suterén) po parapety oken přízemí z režného cihelného zdiva s přímými nadpražími obdélných oken z tvrdé hlazené omítky, horní patra hladká. V horním patře v místech zaobleného nároží horizontální zasklená stěna zimní zahrady a drobné kruhové okno. Fasáda je zakončena prostě profilovanou římsou, nad níž je plochá střecha, v zadní části s nástavbou terasy s krytou loggií na jižní starně, nesenou hranolovými pilíři. Fasáda terasy a nárožního pilíře z režného zdiva a se zaoblenými rohy. Zábradlí ploché střechy původní, z horizont.tyčových profilů s dělícími kolmými prvky. Okenní rámy původní. Na vilu navazuje zahrada, členěná teréními terasami s řadou hodnotných vzrostlých stromů. V objektu je dochována původní dispozice a arch.a uměl.-řemeslné vybavení interiérů původními dveřmi se zabroušenými skleněnými výplněmi a kováním, doch.jsou rovněž původní nástěnná a stropní svítidla s půlkruhovým motivem. V prostoru přízemí dva krby, obložené bílým mramorem kombinující pásky z červeného mramoru, na stranách pokračující do původních vitrin se zaoblenými rohy. V prostoru přízemí s krby rovněž imitovaný strop s podloženými trámy a původním stropním vloženým svítidlem. Místnosti mají obnovenou barevnost stěn podle původního stavu. Na schodišti do pater s kamennými stupni s vpadlou plochou na čelní straně schodnic a širokým leštěným dřevěným madlem, zakončujícím parapetní stranu schodiště do prostoru domu.