vila

Rodinný dům pro Stavební a bytové družstvo zaměstnanců hypoteční a zemědělské banky moravské určený pro Josefa Vaculíka, Dr. Otakara Fialu a Ludmilu Fialovou byl postaven v letech 1935 až 1937 jako součást kolonie Pod vodojemem. Zastavovací plán pro tuto kolonii vypracoval významný brněnský urbanista a architekt Jindřich Kumpošt, který byl společně s předními brněnskými „funkcionalisty“ Bohuslavem Fuchsem, Evženem Škardou a Františkem Kalivodou také autorem návrhů jednotlivých domů. Dům č. p. 435 v Rezkově ulici je součástí dvojdomu od Jindřicha Kumpošta. Prováděcí verze projektu byla možná upravena stavitelem Josefem Špačkem, který stavbu realizoval. Dům je zasazený ve svahu a jeho spodní podlaží je tak v uliční části nad terénem, v zahradní části pak jde o suterén. Nad tímto podlažím jsou dvě plnohodnotná patra a dále podkroví / výstup na plochou střechu (terasu) se čtyřmi malými místnostmi. Konstrukčně jde o železobetonový skelet s cihlovým výplňovým zdivem. V uliční fasádě má čtyři symetrické okenní osy, symetrie je záměrně narušena arkýřem v horním podlaží a také ustoupením vstupní části v přízemí / suterénu. Západní fasáda má čtveřici velkých oken ve dvou osách a jedno malé sklepní okénko. Na severní fasádě z hmoty domu vybíhá rizalit s čtveřicí okének s vysokým parapetem. V základní hmotě domu je pak v přízemí lodžie se zahradním vstupem a nad ní v obytném patře rozměrné okno prosvětlující schodiště. Východní fasáda přiléhá k sousednímu domu. Základní konstrukce domu (terénní úpravy, skelet, zdivo, okna, zábradlí terasy a vnitřního schodiště) je v autentické podobě, fasáda a okna jsou v havarijním stavu.