vila Anička

Třípodlažní částečně podsklepený dům s obytným podkrovím, obdélného půdorysu, vnitřní dispozice třídílná. Hlavní vstup do domu se nachází na ose jižního průčelí z Gočárovy ulice, boční vstup s bezbariérovou úpravou v západním průčelí ze zeharady. Jednotlivá podlaží jsou mezi sebou přístupna po zalomeném kamenném schodišti v severozápadním koutě domu. V exteriéru se na ose hlavního jižního průčelí uplatňuje rizalit završený výrazným střešním vikýřem s předsazeným dřevěným balkonem a bedněným štítem. Vikýř je zastřešen sedlovou střechou s polovalbou. V přízemí je v ose rizalitu hlavní vstupo do domu se schodištěm rozevřeným směrem do ulice. Přízemní část rizalitu je mírně kónická, vyzděná z kamene. V patře je rizalit z režného cihlového zdiva s velkým obdélným oknem rozčleněným na šest zákledních dílů. Vrchní díly jsou navíc členěny svislými příčkami, poutec zvýrazňuje vyřezávaná vlnovka. Nadpraží okna tvoří dřevěný trám, z něhož vybíhají krakorce podpírající vysunutý balkon, jež je součástí výrazného střešního vikýře. Balkon je ztvárněn v rustikální podobě s bedněným zábradlím, štítem a vyřezávanými sloupky i šikmými vzpěrami. V ploše štítu se uplatňuje dvoukřídlé obdélné větrací okénko. Čelně vpravo od hlavního vstupu jsou v přízemí i v patře tři, čelně vlevo jedno třídílné okno dělené do kříže poutcem zvýrazněným vyřezávanou vlnovkou. Vrchní křídla jsou navíc rozčleněna svislými příčkami s jednoduchým profilem na tři tabule. Čelně levé okno s původními rámovými okenicemi s kazetovými výplněmi ve čtyřech polích se zapuštěnými kosočtverci. Východní průčelí do ulice Střelecká je v přízemí i v patře čtyřosé severovýchodní kout domu s čelně pravou čtvrtou osou je mírně zapuštěn. Okna v hlavních třech osách jsou stejná jako v severním průčelí. Okna v přízemí mají původní okenice (rovněž stejné). Okna v patře jsou zapuštěna ve špaletách v podobě pravoúhle ustupujících šambrán. Okna ve čtvrté ose jsou úzká obdélná. Ve druhém patře je toto průčelí završeno rustikálně bedněným štítem, z jehož plochy vybíhá stejně bedněný arkýř nesený krakorci s vyřezávanými zhlavími, v ploše arkýře dvě sdružená okna stejná jako ostatní. V zadním severním průčelí jsou asymetricky rozmístěna střídavě úzká obdélná a třídílná okna - stejná jako v ostatních průčelích, rovněž původní, zapuštěná v rovných špaletách. Při sverozápadním nároží schodišťová okna. V západním průčelí jsou okna nepravidelně rozmístěná, v přízemí tohoto průčelí boční vstup do domu s bezbariérovou úpravou. Na vnitřní křídla některých oken jsou přišroubována mladší (z jednoduchých vytvořena zdvojená), něktará majívyměněné kování. V přízemí obíhá dům kamenný sokl, v patře v úrovni parapetu dekorativní pás z výrazných čtvercových terčů. Střecha valbová s výrazným vikýřovým členěním, pokrytá bobrovkami. Vikýře jsou zastřešeny sedlově s polovalbami. V severozápadní části domu vybíhá ze střechy zvonově zastřešený světlík, v ploše střechy jsou rozmístěny malé větrací vikýřky v podobě volských ok.