vila Bělka

Dnešní vila Bělka vznikla přestavbou starší usedlosti ze 2.poloviny 18.století. Usedlost nazvanou po předchozím majiteli Bučánka, zakoupil v roce 1853 advokát Judr.Václav Bělský a nechal ji pravděpodobně svým bratrem Janem Bělským roku 1862 přestavět na příměstskou rodinnou rezidenci. Původně hrázděná stavba byla v letech 1902 - 1903 radikálně přestavěna v romantizujícím duchu anglické neogotiky (plány podepsal zednický mistr Vojtěch Procházka, jako projektanta nelze vyloučit jednoho z žáků architekta Fridricha Ohmana). Tento charakter si přes další úpravy ve 20.l.20.stol. zachovala dodnes. Objekt je složitou hmotovou srostlicí. Východní křídlo je dvoupodlažní s rizalitem na východní a arkýřem na severní straně, při severozápadním nároží je přistavěna hranolová věž. Atika je členěna drobným cimbuřím a slepými nárožními věžičkami. Severní křídlo je dvoupodlažní. Od věže odděluje terasa západní část se sedlovou střechou a stupňovitými štíty, při jihovýchodním nároží je ještě válcová věž s kuželovou střechou. Jižní křídlo je přízemní se stupňovým štítem na západní a valbou na východní straně. V letech 1925 - 27 proběhla ještě další přestavba, pod níž je podepsán stavební podnikatel Antonín Kilián, při níž byl rovněž vybudován obdélný dům se sedlovou střechou, vikýřem jižně od vily a hospodářské přístavky.