vila Břetislava Kafky

Kvalitní příklad meziválečné architektonické avantgardy s řadou originálních prvků. Objekt je pro vysoký stupeň autenticity významným dokladem historického vývoje architektury. Vila Břetislava Kafky je ukázkovým příkladem „vily umělce“ komponované originálně v každém směru. Unikátní je dispozice, funkční uspořádání prostor, gradace hmot stavby, architektonické pojetí vnějšího pláště ale i materiálové řešení a výmalba interiérů. Souvislost uměnímilovného a spirituálního stavebníka je zde úzce propojena s úlohou architekta, který nám přestavuje svůj ideál bydlení a krásy. Nejvíce zaujme velká reprezentativní kruhová vstupní hala pro výstavu skulptur, která je středobodem dispozice, srdcem domu, a která je prezentována i ve vnějším vzhledu vily válcovým převýšením nad střechu. Značným prvkem domu jsou četné balkony, lodgie a terasy, které jsou situovány v druhém NP na všech stranách domu a které podporují celkovou gradaci a členění hmot domu. Interiéry byly provedeny s důrazem na řemeslnou kvalitu a materiál všech interiérových doplňků (podlahy, okna dveře, svítidla, zábradlí, svítidla a vypínače). Soukromá vila slavného východočeského léčitele Břetislava Kafky byla navržena v roce 1932 architektem Josefem Vejrem a dokončena v roce 1933 v sousedství Kafkových uměleckých ateliérů.