vila Heinricha Schichta

Areál vily č. p. 1837 ústeckého průmyslníka Heinricha Schichta je situován na k východu se svažujícím terénu nad levým břehem řeky Labe, od něhož je oddělen mj. železniční tratí Praha – Děčín, naproti dominantě pravého břehu hradu Střekova. Pozemek areálu má zhruba lichoběžníkový tvar, jehož rovnoběžné strany sousedí s místními komunikacemi. Kratší západní strana je u ulice Mařákovy a delší východní u ulice Čajkovského, která vede podél železniční trati. Areál tvoří 1. vila č. p. 1837 postavená nahoře v severozápadním koutě pozemku, 2. domek pro řidiče č. p. 1838 stojící dole v severovýchodním koutě pozemku spolu s jižně od něj postaveným 3. objektem bývalé garáže a s 4. oplocením se vstupní branou, které je přistavěno k severovýchodnímu nároží domku. Kvůli svažitému terénu je na třech stranách (mimo západní) kolem vily vybudována 6. terasa se dvěma schodišti, z které je jižním schodištěm přístupný 5. jižní parter s opěrnou zdí a schodištěm. Ostatní plochu pozemku areálu zabírá 7. přírodní park s opěrnými zídkami a schodišti.