vila Jindřicha a Adély Rosenbergových

Dvou až třípodlažní objekt vybudován ve svažitém terénu na obdélném půdoryse. Asymetricky řešené uličné průčelí je v prvním podlaží prolomeno šesti obdélnými okenními otvory různého formátu a vyvýšeným vstupem krytým plochou stříškou. V ose druhého podlaží prolomeno velké obdélné okno. Všechna okna vsazena ve špaletách. Hladkou fasádu člení pouze kamenná podnož stavby. Boční průčelí čtyřosá členěna balkonem se subtilním romantizujícím zábradlím. Hlavní průčelí směřuje do zahrady a ve druhém i třetím podlaží jej člení dlouhý střední balkon. Dům kryje zvoncovitá střecha se segmentovými vikýři.