vila Josefa Höniga

Areál rezidenční vily č. p. 1822 je situován na levém břehu řeky Labe v blízkosti labských zdymadel a v bezprostředním sousedství vily č. p. 1837, zv. Heinricha Schichta. Hlavní vjezd do areálu je přístupný z dnešní Čajkovského ulice, na kterou navazuje přístupová komunikace stoupající kolem vrátného domku č. p. 1889 serpentinami až k samotné vile. Ta se nachází v nejvýše položené západní části rozlehlého přírodního parku a výškový terénní zlom je na východní straně vily vykompenzován mohutnou terasou se schodištěm do zahrady. Prostor před západním průčelí vily je upravený jako malé nádvoří, které je na severní straně vymezené novostavbou vysokoškolské ubytovny č. p. 2207.