vila Karola

Domy čp. 40 a 41, tvořící Vilu Karolu, stojí v SZ části historického jádra města, na okraji strmého svahu směřujícího k Labi. Hlavní objekt postavený na nepravidelném lichoběžníkovém půdorysu je patrový, k jeho východní straně přiléhá přízemní obdélné boční křídlo zvýšené o půdní polopatro.Součástí domů je dvorek uzavřený ohradní zdí. Domy mají jednotně koncipovanou a bohatě zdobenou fasádu ve stylu romantické gotiky. K výrazným dekorativním a členícím prvkům patří tudorský oblouk a zubaté cimbuří. Předmětem památkové ochrany je dům čp. 40, dům čp. 41 a vymezené pozemky.