vila Kubiasova

Na obvodu historického jádra volně stojící zděný patrový dům mírně obdélného půdorysu, s valbovou střechou pokrytou eternitem. V osách všech čtyř průčelí prostupují střechou zděné, sedlově zastřešené, vikýře s trojúhelnými štíty. Suterén domu je zděný z kamenného kvádrového zdiva, přízemí a patro mají hrubší vápennocementovou omítku. Jižní a východní průčelí je v přízemí půdorysně rozšířeno o půlkruhové prosklené rizality obytných místností, které v patře tvoří terasu. Zábradlí jedné z nich představuje původní balustráda, druhé je nahrazeno novějším kovovým s prosklenými plochami. Okna jednotlivých průčelí jsou původní obdélná, dvou až šestitabulová, ve vikýřích čtvercová. Velká šestitabulová okna jsou situována při nárožích. V přízemí obíhá téměř celý dům zešikmená podokenní římsa bez profilace, nad okny běží kordonová římsa ve stejném provedení. Okna v patře mají samostatné deskové parapetní římsy, u nárožních oken sdružené. Prakticky všechna okna lemují jednoduché hladké šambrány. Pod střechou obíhá celý dům velmi výrazná desková korunní římsa zvýrazněná symbolickými prstenci či konzolami. Hlavní vstup do domu se nachází v západním průčelí. Vstup je zvýrazněn pilířovým portálem architektonickým provedením odpovídajícím celkové podobě domu.