vila manželů Machoninových

Solitérní vilu navrhli jako vlastní rodinný dům architekti manželé Machoninovi. Objekt umístěný ve svažitém terénu tvoří v hlavní hmotě kubus, který je v přízemí a patře plně prosklený pásovými okny, členěný vysokou atikou, povrch tvoří kovový plášť fasády. Výraz objektu umocňuje barevné řešení okenních rámů (červená) a meziokenních pilířů (modrý keramický obklad). V zadní části při svahu je hlavní kubus domu doplněn dvěma drobnějšími hmotami se zkosenými střechami, rovněž v kombinaci kovového opláštění, červených okenních rámů a modrého keramického obkladu. Parapety a vysoká atika mají kovový „rezavý“ plášť, téměř poznávací znamení autorů. Na jedné straně se daleko vysunuje terasa v patře, i ona s parapetem ze stejného materiálu.