vila manželů Petrákových

Objekt nepravidelného půdorysu a asymetricky řešené fasády vybudován ve svažitém terénu. Uliční průčelí dvouosé prolomeno v suterénu malými obdélnými okénky, v přízemí úzkými horizontálními okny a v patře širokými čtyřdílnými okny oddělenými úzkým vertikálním okénkem. Zcela vlevo (v nároží) prolomen vstup s vodorovným nadpražím a krytý plochou stříškou. Z pravé boční fasády vystupuje vysoký půlválec prolomený po celé výšce vertikálním pásem malých kruhových oken. Zadní průčelí v přízemí čtyřosé s dvoudílnými obdélnými okny, v patře jedním širokým trojdílným oknem navazujícím na lodžii v pravém zaobleném nároží neseném sloupem. Lodžie provedena také v přízemí. Okna ve špaletách. Průčelí ponechána zcela hladká. Na ploché střeše terasa.