vila Na Libušince

Samostatně stojící budova na zkoseně ostroúhlém nároží. Jádrem je jednopatrový dům na půdorysu nepravidelného pětiúhelníka, dvoutraktové disposice se schodištěm na zaobleně šestiúhlém půdorysu; k tomuto jádru se připojuje jednotraktové přízemní křídlo podél Libušiny ul. Jižní průčelí, do křižovatky má reprezentativní charakter.. V podkroví je mezi masivními pilastry loggie s vloženým proskleným bedněním zimní zahrady. Průčelí vrcholí trojúhelným štítem s reliéfem rohů hojnosti a nápisem "Na Libušince". Jinde na fasádách reliéfy dětí a květin. Západní fronta domu pokračuje vlevo portikem mezi kanelovanými sloupy, za nímž leží zahrada, do níž se dům obrací nejčlenitějším ze svých průčelí. To má polygonálně trojboký risalit v přízemí, nad ním souvislou otevřenou terasu s balustrádou a osmibokým altánem pod barokizující měděnou stříškou. V interiéru je cenné schodiště s geometricko-secesním zábradlím a obdobně formovaným kandelábrem u jeho paty i lucernou pod stropem horního podlaží, dlažby, vitráže, původní dveře a pod. Na stěně vstupního schodiště mozaika s Pannou Marijí a Ježíškem. Pozůstatkem pův. úpravy zahrady je kanelovanými lisenami lemovaná kašna barokního půdorysu s chrličovým maskaronem ve zdi proti domu.