vila rodiny Wittalových

Volně stojící budova obdélného půdorysu situovaná ve svažitém terénu, se dvěma podlažími do ulice a se třemi podlažími do zahrady. Asymetricky řešenému uličnímu průčelí dominuje mohutný vysoký představený válec se schodištěm, v němž je prolomen hlavní vstup s vodorovným nadpražím, původními dvoukřídlými dveřmi a s markýzou. V horní části válce - v úrovni střechy - je prolomeno kruhové okno. Levou část průčelí člení dvě okenní osy s obdélnými dvoudílnými okny a ve druhé ose druhého podlaží balkon napojující se na válec. Na pravou část uličního průčelí prolomenou v obou podlažích dvojicemi malých čtvercových zamřížovaných okének se napojuje přízemní objekt garáží. Levé boční průčelí dvouosé. Průčelí do zahrady včetně patrového rizalitu čtyřosé. Jednoosý rizalit prolomen obdélnými horizontálně dělenými okny. Ostatní okna trojdílná. Všechna okna ve špaletách. Přes střední dvě osy ve druhém podlaží probíhá balkon. Přízemní terasa v poslední ose spočívá na nízkém půlkruhovém rizalitu prolomeném kruhovými okénky s mřížemi ve tvaru ondřejského kříže. Hladkou fasádu člení pouze korunní římsa, na níž spočívá plochá střecha.