vila s areálem

Rodinná vila č. p. 366 v Hostinném byla vystavěna v prostorné zahradě nedaleko komunikace, severně od centra města v ulici Hostivínské ve směru na obec Rudník. Patrový objekt je vystavěn téměř na čtvercovém půdorysu, reprezentativně pohledově uplatněný v ose jih–sever a krytý valbovou střechou s ležatými trojosými vikýřky. Na severozápadní straně do parku na hlavní budovu navazuje menší obytný trakt, na jižní straně vystupuje výrazný osový výstupek zimní zahrady ve tvaru poloválce. Zimní zahrada je provázena zvýšenou terasou. Ochrana se vztahuje na vilu a terasu na její jižní straně, zahrada a garáž nejsou kulturní památkou.