vila Tomáškova

Samostatně stojící dům velkorysého architektonického pojetí o suterénu a třech nadzemních podlažích. Je situován na rohové parcele (Masarykova tř., Moravská ul.), do obou ulic je mírně ustoupen od uličních čar. Nepravidelný půdorys lze vymezit obdélníkem 27 x 18 m, hlavní průčelí je orientováno k Masarykově třídě, tj. jihovýchodně. Stavba sdružuje několik funkcí – komfortní byt majitele ve 2. nadzemním podlaží, byty domovníka (suterén) a služky (3. nadzemní podlaží) a projektovou kancelář v 1. nadzemním podlaží (byla určena pro stavitele K. Tomáška, jehož firma také v l. 1932 – 33 stavbu realizovala). Projektová kancelář má samostatné vstupy pro zaměstnance firmy a zákazníky. Byt majitele v 1. patře je přístupný jednak přímým schodištěm s mezipodestou, která při zahradním průčelí spojuje halu v přízemí s halou v 1. patře, a jednak po dalším schodišti (jež spojuje všechna podlaží) se vchodem v SV průčelí. Plochá střecha je zčásti využita jako obytná terasa, zakrytá tenkou železobetonovou deskou. K severozápadnímu průčelí vily přiléhá zahrada (zmenšená v 90. letech 20. stol. o severní část, na které vznikl rodinný dům). Součástí kulturní památky je rovněž původní oplocení, dochované podél Masarykovy a Moravské ulice - kovové rámové pletivové oplocení do ocelových sloupků na průběžné betonové podezdívce (provedení má společné architektonické znaky se zábradlím teras vlastní vily).