vlastní vila architekta Jindřicha Kumpošta

Dvoupodlažní stavbu na jižně svažitém pozemku tvoří hlavní hmota se sedlovou střechou, k níž je připojen výrazný asymetrický boční hranolový rizalit završený střešní terasou. Dominantním prvkem architektury vily je především estetická funkce neomítaného cihlového zdiva v kombinaci s betonem, umělým kamenem a bílými nátěry oken a dveří. Architekturu vily stylově ovlivnila moderní holandská architektura. Na jedné straně je zde patrný vliv expresivity tzv. amsterdamské školy, který se projevil hlavně na plastičtějším zahradním průčelí. Naopak strohost a racionalita uličního průčelí, stejně jako neomítané nosníky, které jsou zároveň konstrukčním prvkem, odkazují na znalost progresivnější holandské skupiny De Stijl. Výrazným estetickým elementem je zde také spojení architektury a sochařství – před průčelím vily je na hranolu z umělého kamene umístěna plastika Matka s dítětem od Václava Hynka Macha, a dominantou zahradního průčelí je pak kanelovaný polygonální pilíř nesoucí plastiku Hráč na niněru, téhož autora. Hladké plochy fasád z režného cihlového zdiva člení pouze velké okenními otvory tvaru horizontálně orientovaného obdélníka. Kastlové okenní výplně s bílým nátěrem jsou tvořeny rámy s hustým pravoúhlým rastrem drobných tabulek, okenní otvory v přízemí jsou opatřeny bíle natřenými mřížemi s motivem diagonálně orientovaných obdélníků. Vertikální linie stavby zdůrazňují na bočním průčelí pilíře a komínová tělesa a na zahradním průčelí kanelovaný polygonální pilíř nesoucí zmiňovanou plastiku Hráče na niněru. V suterénu vily se nacházel byt domovníka, garáž, sklep, kotelna, prádelna a sušárna. Hlavní vstup do domu byl umístěn v uličním průčelí a vedl přímo do rozlehlé vstupní haly v přízemí, kde se dále nacházela kuchyně a obývací pokoj, z nějž byla francouzským oknem přístupná terasa s balustrovým zábradlím a venkovním schodištěm ústícím do zahrady. První patro domu koncipoval architekt částečně jako vlastní ateliér orientovaný do ulice, který byl od rodinných prostor zcela provozně oddělen a měl i samostatný boční vstup, schodiště, kuchyň a lázeň. Dvě soukromé ložnice byly orientovány na východní a jižní stranu s terasou. Další rozlehlá terasa se nacházela na ploché střeše bočního rizalitu.