vnější hradba

Hradba ze smíšeného zdiva, asi 70 cm silná, se dochovala pouze na SV straně města, vně dochované části příkopu. Lépe se dochoval její západní díl s pravidelně rozmístěnými segmentově klenutými nikami složitějšího vývoje (vnější líc zdi je nahozen cementovou omítkou).