vodárenská věž

Vodárenská věž se nachází při ústí Žižkovy ulice do Tržního náměstí. Tato renesanční stavba je přičleněna k městským hradbám. Třípatrová hranolová budova je vyzdobena psaníčkovým sgrafitem, severní a jižní průčelí jsou ukončena obloučkovými štíty.- Domy čp. 254 a 2855 stály v jihovýchodním rohu Tržního náměstí při vjezdu z ulice Žižkovy. Přiléhaly k hradbám, jižní sahal až k vodárenské věži. Tyto dva domy byly původně evidované pod rč. 4519. V současné době stojí na místě obou objektů novostavba přízemního domu. Objekt zachovává zhruba objemovou hmotu původních objektů. Jedná se však o úplnou novostavbu a z hlediska památkové péče je její ochrana bezpředmětná. Hranolová věž je obdélného půdorysu, zakončuje ji sedlová střecha a ze severní a jižní strany obloučkové zděné štíty. Objekt stojí východní stěnou na hradbách. Vstup do věže je ze západní strany, jedná se o úzké svlakové dřevěné dveře v segmentovém záklenku. Dveře jsou z vnitřní strany uchyceny pomocí horizontálního kování na trnech. Zbytek přízemí je hladký, od patra začíná sgrafitová výzdoba. Psaníčková sgrafita pokrývají plochu věže ve všech patrech ze všech stran. Jednolivá patra prolamuje několik okének různých velikostí. V prvním patře je prolomeno okno na jižní straně, v druhém patře na západní, jižní a východní straně a ve třetím patře se nachází větší segmentově zaklenuté okno na sever. Průčelí je ukončeno úzkou profilovanou korunní římsou. Severní a jižní štít se skládá ze tří řad obloučků, jejich vnější stěny jsou kryté oplechováním. U severního štítu jsou v prostřední řadě obloučků dvě okénka. Sedlová střecha věže má šindelovou střechu.