vodní dílo Rudolfov

Vodní dílo Rudolfov se skládá z několika funkčních částí. 1) elektrárna čp. 63 včetně vysokotlakého turbosoustrojí J. M. Voith/Siemens Schuckert s regulátorem a ovládacím pultem na p.č. 265 k. ú. Rudolfov (pam ochrana včetně pozemku) 2) hráz vyrovnávací nádrže s kaskádou, vývarem, automatickým zátěžovým klapkovým uzávěrem a objekt středotlaké elektrárny včetně turbosoustrojí J. M. Voith na p.č. 818/2 v k. ú. Kateřinky u Liberce, p.č. 264/2 a p.č. 267/2 v k. ú. Rudolfov (pam ochrana včetně pozemku 3) vyrovnávací nádrž a svah mezi silnicí a vyrovnávací nádrži na p.č. 267/1, 268 v k.ú. Rudolfov (pam ochrana včetně pozemku) 4) štěrková přehrážka na toku Černé Nisy na st.p.p.č. 587, st. p. č. 588, st. p. č. 589 a st.p.č. 592 v k. ú. Bedřichov u JN (pam ochrana včetně pozemku) 5) podzemní tlakové potrubí na p.p.č, 691/2 k. ú. Bedřichov u JN (zčásti nadzemní na pilířích) a na p.p.č. 261, 175/1, 329, 335, 336 k.ú. Rudolfov (pam. ochrana bez pozemku) 6) vodní zámek s vyrovnávací komorou, odkalovací propustí, jalovým přepadem a jemnými česlemi na p.p.č. 691/2 k. ú. Bedřichov u JN (pam. ochrana bez pozemku) 7) přivaděč s nádržkami na zachycování splavenin, akvadukty a záchytnými objekty se stavidly na p.p.č. 691/2, 691/17 k.ú. Bedřichov u JN, (pam. ochrana bez pozemků 8) měrný jízek a vtokový odběrný objekt s nornou stěnou, hrubými česlemi, uzavíracím stavidlem a odkalovací propustí na st.p.č. 566, p.p.č. 691/13, p.p.č. 694/6 k.ú. Bedřichov u JN (pam ochrana bez pozemku), pam. ochrana včetně pozemku st.p.č. 566 v k.ú. Bedřichov u JN parcelní čísla (s uvedením druhu pozemku) (památková ochrana včetně pozemku): k. ú. Rudolfov: p. č. 175/1 (ostatní plocha), p. č. 261 (ostatní plocha), p.č. 264/2 (zastavěná plocha), p. č. 265 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 266 (zahrada), p. č. 267/1 (vodní plocha), p.č. 267/2 (zastavěná plocha), p.č. 267/4 (zastavěná plocha), p. č. 268 (vodní plocha), p. č. 329 (trvalý travní porost), p. č. 333 (lesní pozemek), p. č. 335 (trvalý travní porost), p. č. 336 (trvalý travní porost) k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou: st. p. č. 566 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 691/2 (lesní pozemek), p. p. č. 691/13 (ostatní plocha), p. p. č. 691/17 (lesní pozemek), p. p. č. 733/1 (vodní plocha), st. p. č. 587 (zastavěná plocha), st. p. č. 588 (zastavěná plocha), st. p. č. 589 (zastavěná plocha), st. p. č. 592 (zastavěná plocha) k.ú. Kateřinky u Liberce: st. p. č. 818/2 (zastavěná plocha), st. p. č. 826/2 (zastavěná plocha)