vodní elektrárna

Vodní elektrárna na pravém břehu řeky Moravy, v poloze Na Strži. Strojovna elektrárny je dvoupodlažní se secesní vertikálně prosklenou fasádou. Budova elektrárny ve stylu secese představuje kvalitní průmyslovou architekturu své doby – tvoří spolu s jezem působivý celek, půdorys ve tvaru T je účelně rozvržen, na podélné křídlo strojovny vysoké do úrovně druhého patra a vyšší dvoupatrové hlavní křídlo s kancelářemi. Budova má bohatě členěnou secesní fasádu, křídlo strojovny s vertikálními okny ukončenými obloukem, sedlovou střechu, interiér obsahuje množství kvalitních detailů – např. elegantní lehkou konstrukci točitého ocelového schodiště, bohatě zdobené dřevěné vstupní dveře s původním kováním, původní okna a dveře. Ocelová nýtovaná lávka přes řeku Moravu, umístěná nad jezem. Lávka je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí s plnými čely a zábradlím z L profilu. Dříve dřevěná pochozí plocha lávky je dnes tvořena ocelovým roštem. Lávka byla vyrobena firmou Bratři Prášilové a spol. Praha-Libeň. Pravobřežní zavazovací pilíř zastávající funkci opěrné zdi a zároveň tvořící základ budovy. Součástí souboru je i původní oplocení areálu, které je tvořeno betonovou, cca 1 m vysokou a 30 cm širokou zídkou s betonovými výplněmi tvořenými čtvercem, v němž je uzavřen kruh a ten je dále členěn diagonálním křížem. Součástí oplocení je i dvojice monumentálních bran s kovovou výplní tvořenou pletivem. Jedna brána se nachází na jižní straně areálu, druhá – hlavní – na jeho západní straně, brány jsou doplněny po obou stranách stylově jednotnou menší brankou. Železobetonová pochůzná konstrukce s osmi otvory pro hrubá česla tvořící hranici mezi nátokem k turbínám a přirozeným korytem řeky.