vodní elektrárna

Vodní elektrárna byla zřízena Ing. Kasseckertem, majitelem elektrárny Tršnice-Jedlový mlýn. Elektrárna měla třífázový generátor o výkonu 100 kW s Kaplanovou turbínou firmy Storek Brno s generátorem Elin a byla propojena linkou vysokého napětí s elektrárnou Jedlový mlýn. V roce 1946 byla elektrárna znárodněna a začleněna do ZČE. Při nízkém stavu vody je možné vidět spodní stavbu vodní elektrárny zaniklé v šedesátých letech minulého století při napuštění přehrady Skalka. V rámci spodní stavby uvidíme jalový přepad, nátok na Francisovu turbínu, prázdnou turbínovou kašnu a sokl setrvačníku. Přístup k elektrárně při vypuštěné přehradě je na vlastní nebezpečí.