vodní elektrárna

Vyrobené elektřina byla určena pro blízkou Labskou boudu a dnes zaniklé Rennerovy boudy. Elektrárna je jednoduchá kamenná přízemní jednoprostorová stavba obsahující strojovnu. Ve strojovně je osazeno závěrné šoupě, regulace turbíny od firmy J. M. Voith (Sankt Polten), vertikální Peltonova dvoutrysková turbína, dva třífázové generátory s budiči na jedné průběžné hřídeli se setrvačníkem a rozvodná skříň vysokého napětí.