vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna je umístěna pod věží mezi plavebními komorami, náhon je veden mezi plavebními komorami, jeho ústí je před počátkem plavebních komor. Ve strojovně byla na dně osazena Francisova turbína od fy. Ruston, která přenášena výkon koženou řemenicí na dynamo o výkonu 20 kW umístěné v přízemí sloužící k nabíjení 124 článkového akumulátoru umístěného v patře. Při rekonstrukci v letech 2020-2021 byla vodní elektrárna obnovena, věž, kde se nacházely akumulátory, slouží nyní jako velín. Věž (akumulátorovna) byla provedena v romantizujícím slohu s využitím kamenného ostění opracovaného i neopracovaného.