vodní kanál zavodňovací

Zavlažovací kanál prochází západní částí vsí Plchovice. Nechal jej r. 1853 vybudovat kníže Ferdinand Kinský k zavlažování luk, které patřily panskému dvoru poblíž Plchovic, zvanému Růženin Dvůr nebo Růžovec. Brzy poté byly louky pronajaty místním sedlákům. Voda je do kanálu přiváděna náhonem od Tiché Orlice a dříve též od potoka Jordán. Ještě během 1. pol. 20. století byl kanál používán k původnímu účelu - k tzv. podhánění luk, tedy k jejich zavlažování. Vyzděn byl z lomové opuky, která byla použita i na jeho segmentové zalenutí a k pokrytí dna. Vnitřní šířka činí 3,1m a výška 1,3 m. Celková délka 145 m. Během své trasy se dvakrát lomí, poprvé ve vzdáloenosti 21 m od vpusti, podruhé ve 139 m. Ve vzdálenosti 50 m je umístěna původní výlezová šachta, která měla sloužit k prohlídkám a čištění kanálu. Dnes je její koruna zakryta betonovými deskami, skrytými pod úrovní terénu.