vodní mlýn

Areál mlýna se nachází mimo centrum Rychnova nad Kněžnou v městské části Městská Habrová, při silnici vedoucí z Rychnova nad Kněžnou ke křižovatce cest na Panskou Habrovou a Jaroslav. Areál se rozprostírá při řece Kněžné. Celý areál sestává ze zděné budovy mlýna, roubené stodoly, kamenného sklípku a mlýnského náhonu. Budova mlýna je situována za řekou – mezi řekou a mlýnským náhonem, přes řeku vede k budově nový most. Budova mlýna je situována okapovou stěnou paralelně s řekou i náhonem. Mlýnský náhon z větší části kopíruje tok řeky, před budovou mlýna se stáčí a obtéká mlýnskou budovu. Za náhonem je ve svahu zapuštěn kamenný sklípek. Mezi silnicí a řekou je situována roubená stodola orientovaná kolmo k domu a silnici. K silnici je orientována štítově. Jednotlivé nemovitosti tvoří urbanisticky sourodý a provozně navzájem spolu související celek. Doplňkovou výrobou byla výroba elektřiny pomocí dochovaného dynama včetně rozvodné desky.