vodní mlýn

Osaměle stojící přízemní budova se zvýšeným podkrovím, převážně roubená, v obytné části roubení místy nahrazeno novodobou vyzdívkou. Střecha je valbová, s větším přesahem do stran, krytá raženými taškami. Na jižní straně přiléhá zděný hospodářský přístavek s pultovou střechou. Situace: příjezdová cesta od severu k jihu sleduje sypaný náhon, který těsně před mlýnem ústí do vyschlého rybníčka, odkud byla vedena shora na kolo, umístěné při západní fasádě mlýna (dnes nahrazeno Francisovou kolenovou turbínou firmy Prokop). Odpadní koryto vede dále ve směru sever – jih a ústí zpět do Břišťanského potoka. Přepad z rybníka byl při odstranění kola vybetonován. Západně od něho jsou zbytky zděné nádrže z pískovcových kvádrů. Jižně od budovy mlýna stojí hospodářské příslušenství: stodola a chlév, podélná budova ve směru východ – západ, s novými přístavky. Chlév je postaven z hrubě tesaných kvádrů a sušených cihel se stropem ze 40. let 20. století, pod nímž se dochovaly hrubě tesané čtvrtkruhové konzolky, na nichž byly trámy předešlého stropu. Krov má novodobý, se třemi vaznicemi na sloupcích s pásky.