vodní mlýn

Mlýn Kožlí je situován v údolí Janovického potoka na samotě poblíž zříceniny hradu Kožlí, ve svažitém terénu. Sestává ze tří kolmo na sebe navazujících částí obdélného půdorysu, které tak zaujímají tvar písmene U. Předmětem ochrany je areál vodního mlýna č.e.2 - mlýnice s obytnou částí včetně technického zařízení mlýna - mlýnská hranice v suterénu budovy mlýnice, palečné kolo v suterénu, dochované části převodů - zejména kovových hřídelí a převodových kol, mlýnské složení s kamennými mlýnskými koly v přízemí mlýnice, válcový mlýn firmy Jan Prokopec, původní elektrická rozvodná deska vedle vstupu do mlýnice, dva vysévače, centrifuga na odstranění plev v přízemí mlýnice, dopravníky, pomocná zařízení v patře mlýnice (pozůstatky převodu pohonu vedoucího od mlýnice do stodoly)), bývalé hospodářské stavení (dnes hospodářské křídlo hlavního objektu), stodola, náhon a pozemky areálu.