vodní mlýn a jez

Tzv. Královců mlýn se nachází v Hněvkovicích na pravém břehu Vltavy, umístěn je bezprostředně u břehu řeky na jejím řkm 208,95, v nevelké vzdálenosti západně od památkově chráněné budovy zámku. Jedná se o soubor budov areálu mlýna, sestávající z budovy mlýnice čp.221, obytného domu čp.219 a 233, stodoly s chlévem, kolny s řezárnou, chlívka, ohradní zdi s bránami a brankou, ohradní zdi s brankou do zahrady, ohradní zdi mezi obytnou budovou a chlívkem, dvora a jezu. Součástí mlýna je i jednou zalomený jez, jehož druhá polovina patřila k Fiedlerovu mlýnu na opačném (levém) břehu Vltavy, který náležel jinému majiteli. Tento druhý mlýn se však nezachoval. Na levém konci jezu byla umístěna i důležitá vorová propust. Návrhu se týká pouze část na parc.č. st.2576, které je dochováno ve velmi cenné původní podobě.