vodní mlýn Betlém

Areál venkovského mlýna stojící na samotě pod hrází rybníka „Betlém“, v katastru obce Zálší. Jádrem areálu je obytné stavení s mlýnicí, situované rovnoběžně s hrází. Ve mlýně se zachovalo vybavení, byť ne v původní poloze, kromě mlýnského kola. Zachován rovněž mlýnský náhon. Ke mlýnu přiléhá stodola s bránou a chlívky. Stodola převážně dřevěná, chlívky kamenné, klenuté.