vodní mlýn Dřevíček

Vodní mlýn „Dřevíček“ se nachází na samotě na jižním (dolním) okraji části obce Horní Dřevíč, po pravé straně komunikace ve směru Stárkov - Hronov. Mlýnský náhon je veden z potoka Dřevíč (též zvaného Olšavka). Objekt mlýna vzhledem ke komunikaci i toku s podélnou orientací stojí na pozemku st. parcely č. 2. Kolmo na budovu mlýna navazuje hospodářské křídlo chlévu a vepřínu. Jižně od hospodářského křídla se nachází zděný sklípek. Voda na mlýn se přivádí mlýnským náhonem (uměle vytvořenou vodotečí) odbočujícím z potoka Dřevíče asi 255m severovýchodně od mlýna. Náhon je vybudován na pozemku parc. Součástí mlýna je i autenticky dochované provozní zařízení. Podrobněji viz evidenční listy jednotlivých objektů.