vodní mlýn zv. Císařský

1/ obytné stavení 2/ stodola 3/ hospod.stavení Areál mlýna zv. Císařský mlýn se nachází jižně od obce u silnice z Úněšova. Vlevo kolmo k silnici stojí patrové obytné stavení s mlýnicí, částečně zděné a částečně roubené s hrázděným štítem. Patro domu i jeho štít jsou hrázděné. Na boku probíhá pavlač s vyřezávaným zábradlím. Pravou část dispozice areálu (naproti obytné budově) tvoří stodola. Mezi nimi na severní straně dvora stojí patrové hospodářské stavení. Ze starého mlýnského složení zachováno na jedné ose dvoukolí (suché a mokré kolo), jehož paprsky jsou tvořeny z trámů. Kromě kola je zachována původní dřevěná násypka. K dvoukolí je upevněno převodové kolo na transmisi, které je upraveno na pohon cirkulárky. Průměr kola cca 500cm.