Vraňansko - hořínský plavební kanál

Plavební kanál začíná na 11,4 km Vltavy vedle Vraňanského zdymadla, odkud se do něj vplouvá podél levého břehu řeky. Dále vede podél obcí Vraňany, Lužec nad Vltavou, Chramostek, Zelčín, Vrbno, v Hoříně je přerušen historickým zdymadlem kanálu a nakonec se vlévá do 873 km Labe, krátce za soutokem s Vltavou. Kanál o délce přes 10 km překonává v jeho průběhu osm mostů. Předmětem ochrany je plavební kanál, zdymadlo a pozemky vymezeného areálu v KÚ Vraňany, KÚ Lužec nad Vltavou, KÚ Chramostek, KÚ Zelčín, KÚ Vrbno u Mělníka a KÚ Hořín.