Vratislavský palác

Barokní palácový komplex s architektonicky komponovanou zahradou. Na místě paláce stály dva domy s úzkými vinicemi, oba domy byly částečně sjednoceny přestavbou před r. 1671, barokní přestavba provedená za V. Vratislava z Mitrovic. Na konci 18. st. provedl úpravy stavitel J. Zika. Po pol. 19. st. zde bylo gymnázium, r. 1993 dokončena novodobá úprava. Komplex leží na hloubkově orientované parcele, v zadní části se rozkládá zahrada. Palác je čtyřkřídlý okolo malého dvoru, v levé části dlouhý průjezd do protáhlého dvora vedoucího k zahradě. Uliční fasáda má klasicistní podobu se zvýrazněným prvním patrem jehož okna rámují trojúhlené tympanony nesené konzolkami. V přízemí po stranách dva vjezdy s dvoukřídlými klasicistními pobíjenými vraty. Ze střechy vystupují nevhodné novodobé vikýře. Na dvorních fasádách jsou pavlače. Pod palácem sklepy barokního původu. Hlavní budova: část kleneb přízemí s hranami vytaženými do hřebínků je renesanční, ostatní barokní. Do pater vede monumentální schodiště. Rozvrh 1. a 2. patra má velkorysou palácovou dispozici narušenou přepříčkováním. Obě patra plochostropá. Zahrada raně barokního původu po r. 1670, vrcholně barokní úprava poč.18.st. 1992-94 novodobá rekonstrukce poznamenaná komerčními nároky. (vestavěny podzemní garáže, z belárie zasklený kancel. objekt.) Z úzkého dvora stoupá do zahrady dvouramenné schodiště, které mezi rameny svírá niku s kašnou. Zahrada má dvě terasy spojené dvouramenným schodištěm s balustrádou, představeným před vysokou opěrnou zeď, která je pročleněna arkádami a nikou. Na ose schodiště se v parteru otevírá vysoká nika s bočními výklenky. Arkádou v boku schodiště se vstupuje do grotty se studnou a nikami ve stěnách. Druhá terasa je v dolní části vymezená zdí s balustrádou a v horní belárií. Při zdi jsou symetricky v rozích gloriety - pilířové stavbičky zaklenuté plochou kopulkou. Zahrada má křížovou dispozici, hlavním prvkem je fontána s vodotryskem na ose. Plochu podél os vyplňují travnaté obdélníky s vykouslými rohy s nízkým tisovým plůtkem při okraji. Linii ohradních zdí zdůrazňují růžové záhony.