Všeobecná fakultní nemocnice

Areál KP tvoří: - hlavní objekt býv. Ústavu šlechtičen se třemi kolmými křídly (parc. č. 1645) - budova obdélného půdorysu ve dvoře - býv. ústav choromyslných "blázinec" (parc. č. 1645) - pozemek parc. č. 1645 Původně barokní stavba Ústavu šlechtičen, založeného r. 1701 z iniciativy hraběnky Zuzany Heleny z Berdarides. Pův. dvoukřídlý jednopatrový palác byl postaven podle plánu M. Canevalleho. V l. 1765-69 probíhala přestavba podle plánů stav. Jos. Wircha. Dekretem Josefa II. z r. 1788 byla zřízena nemocnice a zaopatřovací ústav bláznů (otevřeno 1790). Stavební úpravy probíhaly podle projektu F. A. Hergeta z r. 1789 (provedeno F. Pawiczkem). Další výraznější přestavby a rozšíření v l. v letech 1838-1839, 1845, 1848-55. Úpravy z let 1790 a 1839 připomínají pamětní nápisy-desky na průčelích budov. Areál nemocnice byl postupně doplňován mladšími budovami - přestavby a přístavby pavilónů v 19. a 20. stol. - (mladší přízemní přístavby a objekty mimo pozemek parc. č. 1645 nejsou KP. KP je pouze hl. budova býv. ústavu šlechtičen se třemi kolmými křídly a budova obdélného půdorysu /býv. ústav choromyslných "blázinec"/ s pozemkem parc. č. 1645).