výklenková kaple

Zděná omítnutá výklenková kaple s půlkruhově klenutou nikou obrácená k JZ se nachází ve středu křižovatky na S města. Ve vrcholu je kovový latinský kříž. Kaple je přístupná krátkým schodištěm ohraničeným zídkou. Předmětem ochrany je kaple na pozemku parc. č. 1073/1.